Scroll to top
© 2022, BHA by Jiu-Jitsu

Tudnivaló a testnevelés óra alóli felmentésről

A kötelező iskolai testnevelés óra alóli felmentést kérhető az alábbiak figyelembevételével.

A testnevelés órák alóli mentesítés jogszabályi háttere:

Az Nkt.27. § (11) bekezdése előírja, hogy a nappali rendszerű oktatásban, azokban az osztályokban, amelyekben közismereti tantárgyak oktatása folyik, azokon a napokon, amelyeken közismereti vagy szakmai elméleti oktatás is folyik, meg kell szervezni a mindennapos testnevelést.

A mindennapos testnevelést a köznevelési törvény felmenő rendszerben vezette be, amelynek értelmében a 2015/2016-os tanévtől a rendszer teljessé vált, azaz minden évfolyamon kötelező heti öt testnevelés órát tartani. A heti öt testnevelésóra megtartása kötelező, azonban az Nkt. 27.§ (11) bekezdése – az alábbi feltételek valamelyikének teljesülése esetén – lehetőséget ad heti két testnevelésóra kiváltására:

„a) a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott oktatásszervezési formákkal, műveltségterületi oktatással,

b) iskolai sportkörben való sportolással,

c) versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet keretei között szervezett edzéssel,

d) egyesületben legalább heti két óra sporttevékenységet folytató tanuló kérelme alapján – amennyiben délután szervezett testnevelés órával ütközik – a félévre érvényes, az egyesület által kiállított igazolással […].

Felhívjuk figyelmedet, hogy az igazolás kötelezettséggel jár, az igazolás birtokában vállalnod kell, hogy a havi edzések minimum 75%-án részt veszel! Mivel ez iskolai órának számít, hiányzás esetén orvosi – szülői igazolás bemutatása szükséges, de lehetőséged van pótolni is a kimaradt edzéseket. Azonban, ha hiányzásaidat nem tudod igazolni, vagy nem pótolod, az iskola felé kötelesek vagyunk ezt jelezni, indokolt esetben az igazolást visszavonni!